Behov av personligt stöd efter olycka?

Om du eller nära anhörig har råkat ut för en svår olycka eller liknande så känns det ofta bättre om du har någon att prata ut om händelsen med. Det allra bästa är om det finns någon i din bekantskapskrets, släkt eller nära vän, som du kan anförtro dig till (psykosocialt stöd).

Om nära anhörig eller vän inte är ett alternativ så kan du vända dig till kommunen som då, i samråd med dig, erbjuder stöd med egna resurser eller förmedlar kontakt med någon frivilligorganisation. Frivilliga i detta arbete kan vara företrädare för trossamfund, Röda korsets krisstödsgrupp med flera.

För direktkontakt med frivilligorganisationer, se under gula sidorna ”Kyrkor, samfund” eller Röda korset, 0480- 496 440

Mörbylånga kommuns kontaktperson i POSOM-frågor, Ann-Katrin Ståhl, når du på telefon 0485-473 50.

Borgholms kommuns kontaktperson i POSOM-frågor, Anna Hasselbom Trofast, når du på telefon 0485-880 90.

Har du frågor om räddningstjänstens insats så får du givetvis höra av dig till oss så ska vi svara på de funderingar som du har.