Böda sommarstyrka

Under veckorna 26 t.om 31 har Räddningstjänsten Öland en sommarstyrka placerad på Böda Sands Camping för att möta det ökade invånarantalet på norra Öland under sommaren. I sommarstyrkan tjänstgör 1 styrkeledare och 4 brandmän från hela landet. Som betalning får man en veckas boende i stuga på campingen där även familj är välkommen. Ersättning för larm och övning följer RiB-avtalet.

För att tjänstgöra i sommarstyrkan ska du vara utbildad brandman och ha rökdykarkompetens, eller vara utbildat brandbefäl.

Ansökningstiden för Böda Sommarstyrka 2019 har gått ut. Varmt välkommen tillbaka när ansökningen till Böda Sommarstyrka 2020 öppnar!