Böda (Sommarstyrka)

Under sommartid finns en sommarstyrka stationerad på Böda Sands Camping. Detta är en deltidsstyrka bestående av 1 brandbefäl och 4 brandmän.