Löttorp

  • Löttorps station
  • Släck- räddningsbil 8210
  • Tankbil 8240
  • Transportbil 8270

Brandstationen i Löttorp är belägen på Marknadsvägen 3. Här har ständigt 1 brandbefäl och 3 brandmän beredskap. På stationen i Löttorp är även ambulansen stationerad.

Specialkompetens: fridykning, indikering vid kärnkraftsolyckor, båt för olyckor i vatten.

Till höger finns bilder på Löttorps fordon.