Utbildningar

Räddningstjänsten tillhandahåller utbildningar i brandskydd och första hjälpen.

Utbildningarna syftar till att ge kunskap om förebyggande brandskydd samt ge ökat medvetenhet om vad man skall göra om en brand inträffar och hur man släcker en brand.

Utbildningarna anspassas efter kundens behov och de risker som finns.

Kontaktperson:
Brandmästare Göran Andersson
Tel: 0485-478 71