Brandkunskap för alla

Detta är en utbildning i grundläggande brandskydd och vänder sig till allmänheten, skolor och föreningar.

Kursen syftar till att ge kunskap om förebyggande brandskydd samt ge ökad medvetenhet om vad man skall göra om en brand inträffar och hur man släcker en brand.