Brandskyddsombud

Kursen vänder sig till Dig som inom ramen för ägares/innehavares ansvar för ett systematiskt brandskyddsarbete har till uppgift att ansvara kontroll och uppföljning av brandskyddet inom arbetsplatsen.

Efter kursen skall man ha kunskap om förebyggande brandskydd, brandrisker, byggnadstekniskt brandskydd samt vad man gör om något inträffar.

Kursen innehåller bl.a. Byggnadstekniskt brandskydd, Inträffade händelser, Brands uppkomst, Brandförlopp, Brandorsaker, Anlagd brand, Förebyggande brandskydd, Åtgärder vid brand.