Brandskyddsutbildning arbetsplats

Kursen föregås i regel av ett besök hos kunden för uppläggning av kursprogram och för orientering om arbetsplatsen och dess verksamhet.

Efter kursen skall man ha kunskap om de risker som finns på arbetsplatsen, hur man förebygger brand, hur man larmar samt utför en snabb och säker utrymning. Man skall även kunna släcka brand i kläder samt kunna använda den släckutrustning som finns på arbetsplatsen.

Kursen innehåller bl.a. Statistik, Inträffade händelser, Brands uppkomst, Brandförlopp, Förebyggande brandskydd, Åtgärder vid brand, Praktik, Rundvandring på arbetsplatsen.