Första hjälpen (L-ABC)

Kursen ger kunskap och ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid inträffad olycka eller akut sjukdom, så att man vet vad man skall/kan göra innan ambulans kommer.

Kursen innhåller bl.a. Allmän sjukvårdskunskap, Livshotande kriterier, Stoppa blödning, Förebygga chock, Stabilt sidoläge, Prioriteringar.