Heta arbeten

Försäkringsbolagen kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför Heta Arbeten är utbildade och har certifikat för detta. Certifikaten skall förnyas vart femte år.

Heta Arbeten utför den som t.ex. svetsar, löder, arbetar med varmluftpistol eller slipmaskin och som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Efter kursen skall man kunna vidtaga de förebyggande åtgärder som krävs vid Heta Arbeten. Kursen innehåller bl.a. Brandkunskap, Säkerhetsregler, Försäkringsbolagens regler, Organisation på tillfällig arbetsplats, Praktik.