Hjärt-lungräddning

Kursen ger kunskap om åtgärder och handlingssätt för att hjälpa den som akut drabbas av hjärtstopp.

Efter kursen skall man säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp, och på ett riktigt sätt kunna genomföra hjärt-lungräddning och alarmering.

Kursen innehåller bl.a. Andningsapparaten, Hinder i luftvägarna, Första hjälpen vid medvetslöshet, Stabilt sidoläge, Cirkulationsstillestånd, Hjärt-lungräddning.