Information om VMA

Måndagen den 3 september mellan klockan 15:00 och 15:05 sker första testet av kommunens nya varningssystem för viktigt meddelande – VMA – i Mörbylånga och Färjestaden. Signalen låter då i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under två minuter. Larmprovet avslutas med signal ”faran över” som är en utdragen signal under 30 sekunder.

 VMA, populärt kallad Hesa Fredrik, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

 Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

 För mer information om VMA:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/vid-olycka-och-attentat/viktigt-meddelande-vma/

https://www.msb.se/vma

 

Flytvästdepå

På Öland finns sju stycken flytvästdepåer där man kan hyra flytvästar. Dessa depåer finns på följande platser: Grönhögen – Sjöräddningssällskapet, Degerhamn – Båtklubben, Mörbylånga – OKQ8, Färjestaden – Brandstationen, Borgholm – Strand Hotell, Löttorp – Shell, Byxelkrok – Hamnen.

Vill man hyra en flytväst kostar det 30 kr/dygn och väst. En deponeringsavgift på 150 kr/väst ska även betalas vid utlämning. Denna deponeringsavgift fås sedan tillbaka när västen lämnas tillbaka i samma skick som när den lämnades ut.

Vanliga frågor

Här följer korta svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till oss inom Räddningstjänsten Öland. Hittar Du inte svaret på den fråga Du har, är Du välkommen att kontakta oss så skall vi försöka hjälpa till. Se ”Kontakta oss”.


Fyller Räddningstjänsten handbrandsläckare?

Nej, vi varken fyller eller säljer handbrandsläckare. Titta i telefonkatalogens gula sidor under rubriken ”Brandredskap”.


Får man elda?

Det är SMHIs brandriskprognos som styr om man ur brandrisksynpunkt får elda eller inte. Vid ”Mycket stor brandrisk” (brandriskvärde fem) inträder eldningsförbud. Aktuellt brandriskvärde får man reda på genom att ringa 0470 – 463 57. Man kommer därvid till en automatisk telefonsvarare på SOS-centralen i Växjö.
Räddningschef, kommun eller länsstyrelse har möjlighet att införa eldningsförbud även vid andra tillfällen, men detta är sällan förekommande. När det inte är förbjudet att elda, får man elda i mindre omfattning utan tillstånd. Skall man elda i större omfattning, skall anmälan göras till Räddningstjänsten under kontorstid. Se vidare under ”Eldning”.


Hyr Räddningstjänsten ut flytvästar?

Nej, vänd Er till dessa ställen. 1)Byxelkroks hamn, 2)Shell bensinstation Högby, 3)Strand Hotell Borgholm, 4)Träffpunkt Öland Färjestaden, 5)OKQ8 bensinstation Mörbylånga, 6)Degerhamns båtklubb, 7)Sjöräddningssällskapet Grönhögen.


Kan man ringa de olika brandstationerna, om man behöver fråga om något?

Det är endast på stationerna i Färjestaden och Borgholm som det finns personal dagtid som kan nås via telefon. Om ingen finns där kan man ringa till kommunväxeln i resp kommun.


Måste man ha brandvarnare och var skall dom sitta?

Ja, vi kräver att alla bostäder skall ha minst en brandvarnare på varje våningsplan. Placeras lämpligen i taket utanför sovrummet eller i dess närhet så att man med säkerhet vaknar av dess signal. Se vidare under ”Brandvarnare”.


Vilken brandsläckare skall jag ha?

En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC och den ska vara certifierad av SBC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan. Se till att Ni vet hur släckaren fungerar!