Räddningstjänstens Prova-på-dag

Vill du prova något nytt? Vi behöver Dig!
Den 6e april kan Du komma och prova på hur det är att jobba inom räddningstjänsten!
Gå in och anmäl Dig eller tagga din tjejkompis, din kompis storasyskon, eller någon annan som du tror kan vara intresserad!

Anmälan görs via följande länk. Hoppas vi ses!
https://www.kalmar.se/

Hämta material

Deltidsbrandman

För att arbeta som deltidsbrandman krävs det att Du har bostad och ordinarie arbete på max fem minuters avstånd från brandstationen. Våra brandstationer ligger i Löttorp, Borgholm, Runsten, Färjestaden, Mörbylånga samt Degerhamn.

Som deltidsbrandman har Du beredskap var fjärde vecka. Några av stationerna tillämpar delade vaktveckor så att man har beredskap någon eller några dagar i varje vecka. Under den tid man har beredskap skall man vid larm från personsökare kunna infinna sig på stationen inom fem minuter för att ingå i utryckningsstyrkan.

Övningar genomförs två gånger per månad och övningstillfällena är i regel förlagda till kvällstid. För beredskapsveckan har Du en fast ersättning och för övningar och utryckningar utgår timersättning enligt avtal.

När Du söker till Räddningstjänsten skall Du ha lägst B-körkort. Vi ser gärna att Du har C-behörighet, men om så inte är fallet får Du förbinda Dig att ta C-körkort inom 18 månader. Det finns möjlighet att få ekonomiskt bidrag till C-körkort. Som deltidsbrandman krävs det att Du håller en hög fysisk prestationsförmåga. Din hälsostatus kontrollerar vi varje år vid hälso-/läkarundersökning kombinerat med arbetsprov på ergometercykel. Dessa undersökningar genomförs vid hemmastationen. Förutom att Du skall ha bra fysisk prestationsförmåga skall Du vara psykiskt stark och uthållig och fullt frisk. Till Din karaktär skall Du vara ödmjuk och pålitlig samt kunna arbeta både i grupp och individuellt. Brandmannaarbetet är starkt mansdominerat , varför vi gärna ser fler kvinnliga sökande till tjänsterna.

Vid nyanställning sker hälso-/läkarundersökning samt intervju och arbetsrelaterade tester. Detta följs upp med en hjärtundersökning på Kalmar lasarett. Utbildningen sker sedan i flera steg, varvid man börjar med en preparandutbildning under två veckor. Detta görs antingen här på Öland eller tillsammans med grannkommunerna i regionen. Inom ca ett år får man sedan åka till någon av Räddningsverkets skolor för att genomföra kompetensutbildningen till brandman. Elever från Öland brukar gå på brandskolan i Revinge utanför Lund. Denna utbildning genomförs under fem veckor på skolan och under tre veckors distansutbildning från hemmet, varvid man har kontakt med sin lärare via data. Har man inte själv tillgång till dator hjälper vi till med detta.

Efter brandmannautbildning och några års tjänstgöring kan man utbilda sig till brandbefäl. Uttagning till detta sker efter behov. Som brandbefäl leder Du arbetet för en grupp brandmän vid insatser och lägger upp och genomför grupp- och stationsövningar.

Ytterligare information om deltidsbrandmannayrket finns på följande länk: blideltidsbrandman.nu

Är du intresserad? Gör en ansökan nedan!

Deltidsbrandman

Du som vill anmäla intresse för att bli deltidsbrandman kan fylla i och skicka din intresseanmälan här.