Brandfarlig och explosiv vara

Ska du söka tillstånd för hantering av brandfarlig eller explosiv vara? Här finns ansökningsblanketter.

OBS! Genom att ladda ner blanketten går den att fylla i på datorn. Den måste dock skrivas ut för underskrift.