Flerbostadshus

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram informationsmaterial som handlar om brandskydd i flerbostadshus och som riktar sig till hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och andra som äger, förvaltar eller hyr ut boende i sådana byggnader.

Materialet finns att tillgå kostnadsfritt här.