Tillfällig övernattning

I Borgholms och Mörbylånga kommun förekommer det övernattning i byggnader som normalt inte är avsedda för det.
I samband med t ex större idrottsevenemang, läger eller dylikt uppstår ibland behovet med övernattning i skolsalar, fritidsgårdar och andra byggnader.
Då är det viktigt att komma ihåg att sådana byggnader normalt inte är utformade för att övernatta i, och därför kan vissa nödvändiga skydd saknas.
Det är då viktigt att se till att övernattning kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Det kallas för att man gör en tillfällig förläggning i lokaler vars brandskydd inte är utformat för övernattning, utan är dimensionerat för dagverksamhet.
För det finns särskilda riktlinjer och anmälan ska göras till räddningstjänsten.

Är er lokal lämplig att övernatta i?

För att en lokal ska vara lämplig att övernatta i måste ni se till så att följande riktlinjer är uppfyllda:

Riktlinjer tillfällig övernattning

Ni ansvarar själva för att se till att dessa riktlinjer är uppfyllda. Uppfylls inte riktlinjerna är lokalen inte lämplig att använda för tillfällig övernattning.

Vi vill känna till övernattningen

För att förbättra förutsättningarna för en räddningsinsats vill räddningstjänsten informeras om varje övernattningstillfälle. På så sätt får räddningstjänsten vetskap om att lokaler som normalt står tomma nattetid används för övernattning.

Anmälan om övernattning lämnas till räddningstjänsten via e-post på raddning@oland.se I rubriken anges ”Tillfällig övernattning”.

Formulär att fylla i finns nedan.