Handlingsprogram

Här finns Räddningstjänsten Ölands handlingsprogram samt den riskanalys som ligger till grund för det. Handlingsprogrammet är beslutat av Direktionen för Ölands Kommunalförbund och är räddningstjänstens övergripande styrdokument.