Våra stationer

Räddningstjänsten Öland har 6 brandstationer (7 under sommartid) utspridda inom Mörbylånga och Borgholms kommuner. Totalt är 27 man ständigt i beredskap för att kunna rycka ut vid olyckor.

Samtliga våra stationer är deltidsstationer, vilket innebär att brandpersonalen har ”vanliga” arbeten och har beredskap dels på arbetet och dels i hemmet. Vid larm ska de infinna sig på brandstationen och vara redo att rycka ut inom 5 minuter från larm. Dessutom finns en högre befälsnivå, Räddningschef i beredskap (RCB), som dagtid utgår från stationen i Färjestaden. RCB har ständigt sin befälsbil med sig och ska vara beredd att rycka ut inom 90 sekunder från larm.

Styrkorna kan genomföra rökdykning, losstagning vid trafikolyckor, ytlivräddning i vatten, insats vid vissa kemikalieolyckor och mycket mer.