Färjestaden

  • Färjestadens station
  • Släckbil 8510
  • Släck- räddningsbil 8520
  • Containerbil 8560

Här har ständigt 1 brandbefäl och 4 brandmän beredskap.

Till höger finns bilder på Färjestadens fordon.