Eldningsförbud

Från och med 2020-06-30 kl 12:00 råder eldningsförbud i Borgholms och Mörbylånga kommun.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Beslutet gäller tillsvidare och fram till dess att beslut om upphävande fattas.