Organisation

Räddningstjänsten på Öland är sedan 1991 organisatoriskt placerad under Ölands kommunalförbund, som består av huvudkommunerna Borgholm och Mörbylånga.

Kommunalförbundet leds av en direktion bestående av fem personer från resp. kommuner.

Samtliga fordon och all materiel ägs av kommunalförbundet. Fastigheter som nyttjas hyr räddningstjänsten av resp kommuner.